Fordeler ved Svane merking:

Svane merking er kjent av mange forbrukere, og flere virksomheter har til og med regler for at de kun kan bruke Svane-merkede produkter.
Vi kan vurdere om deres produkt(er) lever opp til kravene for Svane merking. Vi kan også lede dere hele veien gjennom merkingen / registreringen, slik at du kan få del i den økte oppmerksomheten, samt salg og dermed fortjeneste gjennom Svane-merkingen. Virksomheter som får godkjent og registrert sine produkter som Svane-merket, opplever økt salg og fortjeneste.
Vi har tro på at forbrukere og virksomheter kun vil øke sitt fokus mot å forbruke produkter som er minst mulig skadelige innen sine respektive varegrupper. Derfor bør du overveie om Svane-merking er noe for deg ogdin virksomhet.
 

Du mister kanskje omsetning for tiden uten umiddelbart å kunne forklare hvorfor det skjer? Det kan i så fall skyldes at dine konkurrenters produkter har blitt Svane-merket. Kanskje etterspør kundene dine Svane merkede produkter? Kanskje er virksomheten rett og slett klar til ta skrittet videre og bli Svane-merket for derigjennom å profilere seg på det og natruligvis skaffe seg ekstra omsetning og forhåpentligvis dermed fortjeneste.

Pris på Svane merking:
Svane merking tar tid, men vi hjelper deg med å nå målet og dermed økt inntjening...
Prisen er avhengig av en del forskjellige faktorer, hvilke produkter det er snakk om og hvor mange...
Hvilken informasjon og test er til rådighet på nåværende tidspunkt om produktene?
Ved audit om produksjonssted, hvor ligger produksjonsstedet?
Har produksjonsstedet tilknyttet personell som er kjent med testing og lignende?
Har produksjonsstedet personale som snakker dansk eller engelsk?
Flere faktorer kan spille inn og man er velkommen til å skrive for ytterligere informasjon.
Kommer din virksomhet og dine produkter seg gjennom registreringen, ligger det med høy sannsynlighet økt fortjeneste og venter på dere, samt mye kunnskap på området.

Om Svane merking:
Svanen er Nordisk Ministerråds miljømerke for produkter som ikke er matvarer – de såkalte non-food produkter, som f.eks. shampoo, kosmetikk, papir og elektronikk.
Svane-merket viser at varene er blant de minst miljøbelastende i angjeldende varegruppe. Merket setter grenser for utskillelse av giftige stoffer og for innhold av uønskede stoffer i varen.
Merket har eksistert i de nordiske land siden 1989. Danmark sluttet seg dog til ordningen først i 1997. Svane merket er i utgangspunktet ikke et økologimerke, men det kan være produktgrupper, som f.eks. tekstiler, hvor det stilles krav om at produktet skal være 100 prosent økologisk for å få svane-merket. 
Reglene vedtas av Nordisk Miljø merkenemnd, som består av lederne for de fem nasjonale nemndene.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.