Har du fått et påbud fra Arbeidstilsynet i forbindelse med sikkerhetsdatablader eller faremerking av produkter, kan vi hjelpe deg.

Det kan ofte være nødvendig med en full revisjon av sikkerhetsdatablader, samt faremerking, noe vi selvfølgelig kan være behjelpelig med. I samarbeid med deg som kunde finner vi ut av hvilke løsninger som må til slik at henstillingen eller påbudet blir overholdt, samtidig som du får den nødvendige dokumentasjonen.

Ved henvendelse til oss er du naturligvis garantert full diskresjon.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.