Utarbeidelse av HMS-datablad/sikkerhetsdatablad:

1 – 3 stk. per. stk. 1699,-

4+    stk. per. stk. 1599,-