Profesjonell utarbeidelse av HMS-datablad/sikkerhetsdatablad med kvalitets- og prisgaranti.

Velkommen til SDS hms-datablader hvor du får utarbeidet HMS-datablader med kvalitets- og prisgaranti.

SDS hms-datablad utarbeides til mange Bransjer, og således til et bredt utvalg av selskaper, noe som gjør at vi alltid har fingeren på pulsen og er oppdatert med tanke på regler og forskrifter.

Vi har gjennom flere år jobbet med HMS-datablad i ulike former, og på ulike språk.

Vi utarbeider datablader både utifra de nye CLP forskriftene, hvis det er ønskelig, eller med de eksisterende faresymbolene.

Med hjelp fra den nyeste programvaren er vi i stand til å klassifisere produkter eller væsker, slik at det utarbeides helt riktige fare piktogram, mens det manuelt gjennomgås lister og regler for de land som det skal utarbeides til.

Dette omfatter en rekke av forskjellige R, S, C, P eller EUH uttalelser, som alle angir noe i forhold til produktet som skal settes ut.

Det er ofte ganske mye for alminnelige selskaper å sette seg inn i for forstå disse reglene, dersom de skal kunne lage et HMS-datablad.

Samtidig er det også et regjeringskrav at personer som utarbeider disse HMS-databladene har riktig forståelse for reglene og kravene.

Et HMS-datablad/sikkerhetsdatablad består av 16 punkter som trinn for trinn guider brukeren gjennom hvilke type produkt brukeren har og hvilke forhåndsregler han/hun må ta når han/hun arbeider med dem.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.